Disclaimer


TEKSTEN – BEELDEN

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. GLOBAL AND TECHNICAL SOLUTIONS BELGIUM BV levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. GLOBAL AND TECHNICAL SOLUTIONS BELGIUM BV behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van GLOBAL AND TECHNICAL SOLUTIONS BELGIUM BV. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld, Het Belgisch recht is van toepassing – Rechtbanken van Brussel – Enkel in Nederlandse en Franse taal

Informatie GLOBAL AND TECHNICAL SOLUTIONS BELGIUM BV

GLOBAL AND TECHNICAL SOLUTIONS BELGIUM BV

Edouard Rooselaersstraat 33

B-1600 Sint-Pieters-Leeuw

https://www.gtsbelgium.be

Telefoon: +32 (0)2 309 59 39

BTW‐BE: 0754 524 990